Θλίψη Και Απώλεια

Τελετουργικά μνήμης: Τι κάνουν μερικοί άνθρωποι για να τιμήσουν το κατοικίδιο ζώο τους όταν πεθάνουν

Τελετουργικά μνήμης: Τι κάνουν μερικοί άνθρωποι για να τιμήσουν το κατοικίδιο ζώο τους όταν πεθάνουν

Είναι σημαντικό να μεταβείτε από τη νοοτροπία του «πέθαναν» στο «επιτρέψτε μου να σας πω πώς έζησε πραγματικά». Αυτό ισχύει για ανθρώπους και κατοικίδια.